Tòa nhà Spindrift với thiết kế nội thất ấn tượng

Nhóm thiết kế Christian Rice đã tạo được ấn tượng thật sự với thiết kế vô cùng tuyệt vời mà họ đã mang đến cho ngôi nhà tại Coronado này. Bạn sẽ hoàn toàn bị chinh phục bởi sự hoàn hảo không những của diện mạo ngôi nhà mà còn bởi thiết kế nội thất vô cùng ấn tượng của Spindrift.

a47154dde48376218e908e98af8e5c01 Tòa nhà Spindrift với thiết kế nội thất ấn tượng

b487a7c6c9b2737cf58cd3cd820626a7 Tòa nhà Spindrift với thiết kế nội thất ấn tượng

cbfb18d154a169869782c8306439e891 Tòa nhà Spindrift với thiết kế nội thất ấn tượng

4a9c6ebc295807f0b69e60091c1ccf39 Tòa nhà Spindrift với thiết kế nội thất ấn tượng

7ccfddcfa30c3c5fcb01b14344c05b92 Tòa nhà Spindrift với thiết kế nội thất ấn tượng

9bda81421f6d4763469e7779f0684536 Tòa nhà Spindrift với thiết kế nội thất ấn tượng

53a0b8a8c65aefa4c45e1e04dcdc93dc Tòa nhà Spindrift với thiết kế nội thất ấn tượng

382a25ff97c45c4a77acd8265f3c19e8 Tòa nhà Spindrift với thiết kế nội thất ấn tượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *