Hướng dẫn bật phụ đề 2 ngôn ngữ trên YouTube, Netflix

Theo chính sách mặc định, cả YouTube lẫn Netflix đều không hỗ trợ 2 loại phụ đề cùng một lúc. Nếu bạn muốn thực hiện việc này để học ngôn ngữ tốt hơn, bài viết này sẽ cho bạn biết cách.

Two Captions for YouTube & Netflix là tiện ích mở rộng của trình duyệt web Google Chrome giúp hiển thị phụ đề song ngữ mà bạn có thể sử dụng để học ngoại ngữ hay phục vụ cho nhiều người xem. Đầu tiên bạn hãy vào cửa hàng Google để cài đặt Two Captions, sau đó bấm Add to Chrome. Các bước thực hiện cho mỗi website nằm ở bên dưới.

Hiển thị phụ đề song ngữ trên YouTube bằng Two Captions

Bước 1: Mở video có phụ đề và bảo đảm video này phải có từ hai phụ đề trở lên.

Bước 2: Bấm biểu tượng Settings trên khung phát > Subtitles/CC > chọn phụ đề đầu tiên. Nếu video tự động hiển thị phụ đề mà bạn mong muốn thì bỏ qua bước này.

Bước 3: Bạn bấm vào biểu tượng tiện ích mở rộng trên thanh công cụ > bật On cho Second Subtitle Language.

Bước 4: Bạn sẽ chọn phụ đề thứ hai cho video. Bấm Settings > Subtitles/CC.

Lúc này, bạn sẽ nhìn thấy video hiển thị hai phụ đề như sau:

Hiển thị phụ đề song ngữ trên YouTube bằng Two Captions

Với phụ đề thứ hai, bạn có thể thay đổi thoải mái sang ngôn ngữ mong muốn.

Hiển thị phụ đề song ngữ trên Netflix bằng Two Captions

Bước 1: Chọn video bạn muốn hiển thị phụ đề song ngữ.

Bước 2: Chọn phụ đề gốc cho video.

Bước 3: Bấm vào biểu tượng của Two Captions trên thanh công cụ của trình duyệt Chrome. Tương tự như việc hiển thị phụ đề ở YouTube, bạn hãy bật On và chọn ngôn ngữ thứ hai trong mục Second Subtitle Language.

Bạn sẽ thấy kết quả hiển thị phụ đề song ngữ trên Netflix như sau:

Hiển thị phụ đề song ngữ trên Netflix bằng Two Captions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *