Nông thôn ngày nay: Phát triển chăn nuôi nông hộ

0
7

Vĩnh Long là địa phương thuần nông, chủ yếu phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Trong khi đó, kinh tế nông hộ vẫn là đơn vị chính …

LEAVE A REPLY