Cách chia sẻ ghi chú trên Apple Notes

Cách chia sẻ ghi chú trên Apple Notes

Bạn có thể mời mọi người cộng tác trên một ghi chú hoặc một thư mục ghi chú trong iCloud và mọi người sẽ thấy các thay đổi mới nhất.

Gửi bản sao của ghi chú

 1. Mở ghi chú bạn muốn chia sẻ trong Apple Notes.

  Bạn đang đọc: Cách chia sẻ ghi chú trên Apple Notes

 2. Chạm vào Cách chia sẻ ghi chú trên Apple Notes, chạm vào Gửi bản sao, sau đó chọn cách gửi ghi chú của bạn.

Cộng tác trên một ghi chú

Khi bạn chia sẻ một ghi chú trong iCloud, tất cả người cộng tác có thể thấy thay đổi của nhau. Tất cả những người mà bạn chia sẻ đều phải đăng nhập vào ID Apple của họ để sửa hoặc xem ghi chú.

Ghi chú: Bạn không thể cộng tác trong ghi chú được khóa.

 1. Thực hiện một trong các tác vụ sau:

  • Trong danh sách ghi chú, vuốt sang trái trên ghi chú mà bạn muốn chia sẻ, sau đó chạm vào Cách chia sẻ ghi chú trên Apple Notes.

  • Mở ghi chú mà bạn muốn chia sẻ, chạm vào Cách chia sẻ ghi chú trên Apple Notes, sau đó chạm vào Chia sẻ ghi chú.

 2. Chạm vào Tùy chọn chia sẻ, sau đó chọn Có thể thay đổi hoặc Chỉ xem.

 3. Chọn cách gửi lời mời (ví dụ: sử dụng Mail hoặc Tin nhắn).

Cộng tác trên một thư mục Apple Notes

Khi bạn chia sẻ một thư mục ghi chú trong iCloud, tất cả người cộng tác có thể nhìn thấy thay đổi của nhau. Những người được phép thay đổi có thể tạo hoặc sửa ghi chú, thêm tệp đính kèm và thậm chí tạo thư mục con nếu họ đang sử dụng iCloud.

Ghi chú: Bạn không thể cộng tác trên thư mục có ghi chú được khóa.

 1. Thực hiện một trong các tác vụ sau:

 2. Chạm vào Tùy chọn chia sẻ, sau đó chọn Có thể thay đổi hoặc Chỉ xem.

 3. Chọn cách gửi lời mời (ví dụ: sử dụng Mail hoặc Tin nhắn).

Thêm hoặc xóa người cộng tác hoặc dừng cộng tác

Chạm vào Cách chia sẻ ghi chú trên Apple Notes

>>>>>Xem thêm: Hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng Files trên iOS 11

, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

 • Thêm người: Chọn một tùy chọn chia sẻ.

 • Xóa người: Vuốt sang trái trên người cộng tác mà bạn muốn xóa, sau đó chạm vào Xóa.

 • Thay đổi quyền: Chạm vào Tùy chọn chia sẻ, sau đó chọn Có thể thay đổi hoặc Chỉ xem.

 • Dừng chia sẻ: Khi bạn chọn tùy chọn này, ghi chú hoặc thư mục được chia sẻ bị xóa khỏi các thiết bị của những người tham gia khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *